Uitvaartverzekeringen

Kosten uitvaart berekenen

Bereken hier de kosten van een begrafenis of crematie

U kunt hier een globale berekening maken van wat een uitvaart kost. De bedragen in deze kostenlijst worden jaarlijks geactualiseerd in samenwerking met meerdere uitvaartondernemingen. De berekening blijft een kostenindicatie. Een uitvaart kan zo eenvoudig of zo uitgebreid worden aangekleed als u maar wilt. Specifieke wensen kosten geld, extra tijd in de aula of de koffiekamer kost geld, een stoet volgauto’s kost geld, kortom, voor iedereen geldt een andere berekening. In deze calculator wordt uitgegaan van gemiddelde tarieven. Voor een concrete specificatie voor uw situatie dient u uw uitvaartondernemer vooraf een offerte te vragen.

Let op: De berekening blijft een kostenindicatie.